Privacy Policy

Politica de confidentialitate

 1. Date de contact
 2. Generalități
 3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 4. Scopurile și temeiurile prelucrării
 5. Cum protejam noi informația
 6. Cine are acces la informația colectată de la dumneavoastră
 7. Partajarea informațiilor către terți
 8. Drepturile persoanelor vizate
 9. Durata pentru care vă prelucrăm datele

1. DATE DE CONTACT

Siteul web giasxps.ro aparține și este administrat de către BRIOTHERMXPS SRL C.U.I. 30087832, companie romanească, care poate fi contactată în următoarele moduri:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro

2. GENERALITĂȚI

Documentul pe care tocmai îl parcurgeți în acest moment este, de fapt, unul dintre modurile în care noi dorim să vă aratăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală, și că și noi, la rândul nostru, luăm toate măsurile necesare pentru ca vizita dumneavoastră în site-ul nostru să fie cât mai plăcută.

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care noi înțelegem să păstrăm confidențialitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresa:  cristi.boacana@brioxps.ro.

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Informații furnizate direct de utilizator

Atunci când vă abonați la un serviciu furnizat de BRIOTHERMXPS SRL , vă putem întreba care este numele dumneavoastră, care este adresa dumneavoastră de e-mail și vă putem cere alte informații personale. Cu cât veți furniza mai multe informații în mod voluntar, cu atât mai bine vă putem personaliza informațiile oferite la viitoarea dumneavoastră vizită.

2. Informație din raportul de trafic al serverului

Atunci când vizitați un site, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați intrat în site-urile noastre. BRIOTHERMXPS SRL , ca și alți operatori, înregistrează această informație.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului nostru, BRIOTHERMXPS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații ,  în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Informație obținută prin intermediul cookie-urilor

În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, BRIOTHERMXPS SRL poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dumneavoastră.

Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dumneavoastră anterioare.

De asemenea, rețele terțe de publicitate online pot folosi cookie-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în funcție de preferințele dumneavoastră.

Un cookie este un mic fișier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Utilizarea cookie-urilor ne ajută să ne îmbunătățim Site-urile și să oferim un serviciu mai bun și mai personalizat, ceea ce ne permite să:

 • estimăm dimensiunea publicului și tiparele de utilizare;
 • stocăm informații referitoare la preferințele dumneavoastră, ceea ce ne permite să ne personalizăm Site-urile în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale;
 • să vă recunoaștem atunci când reveniți pe Site-urile noastre.

Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării corespunzătoare de pe browserul dumneavoastră. Dacă selectați această setare, este posibil să nu aveți acces la anumite părți ale Site-urilor noastre. Dacă nu ați ajustat setarea browserului dumneavoastră astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastră va continua să accepte cookie-uri atunci când vă direcționați browserul către Site-urile noastre.

Trebuie să știți că unele secțiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă ați setat browserul dumneavoastră să respingă cookieurile.

Trebuie, de asemenea, să retineți că, ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, pe forumurile online, programul de e-mail, programul de FTP, grupurile de discuții, serviciile de chat, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

Deși facem tot posibilul să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vă putem asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l furnizați, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie să înțelegeți, deasemenea, că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

Detalii despre politica de cookies-uri regăsiți aici :   

4. Scopurile și temeiurile prelucrării

BRIOTHERMXPS SRL folosește informația colectată de la dumneavoastră în mai multe feluri, în funcție de tipul de informație colectat:

–     Informație furnizată direct de utilizator: această informație este folosită doar în scopul personalizării serviciilor oferite dumneavoastră și a verificării identității dumneavoastră, în vederea executarii eventualelor contracte între dumneavoastră și societatea noastră în urma folosirii de către dumneavoastră a produselor noastre.

–     Informația colectată din raportul de trafic al serverului: acest tip de informație ne ajuta să identificăm care secțiuni ale site-ului nostru sunt secțiuni de interes pentru utilizatori. BRIOTHERMXPS SRL colectează de asemenea adresele IP ale utilizatorilor săi în scopul administrării sigure a sistemului nostru informatic și în scopul evitării activităților infracționale;

–     Informația colectată prin intermediul cookie-urilor: folosește cookie-uri pentru a vă permite folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre și în scopul obținerii de informații statistice care să ne permită îmbunătătirea serviciilor noastre.

– Pentru activităţi de marketing , newsletter-e, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de noi, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

5. CUM PROTEJAM NOI INFORMAȚIA COLECTATĂ

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt prioritare pentru noi.

BRIOTHERMXPS SRL nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația aplicabilă în vigoare.

6. CINE ARE ACCES LA INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DUMNEAVOASTRĂ

Prin excepție de la cazurile expuse mai sus, BRIOTHERMXPS SRL nu va dezvălui niciun fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință.

În același timp însă, BRIOTHERMXPS SRL poate dezvălui informații de identificare ale utilizatorilor atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor BRIOTHERMXPS SRL .

În concluzie, atunci când accesați site-urile BRIOTHERMXPS SRL și sunteți rugat să ne dezvăluiți informații despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informații doar site-urilor BRIOTHERMXPS SRL , cu excepția cazului în care serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare dată însă când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veți fi informat asupra acestui lucru, anterior furnizării informațiilor din partea dumneavoastră. În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informațiilor dumneavoastră personale cu siteul sau serviciul copartener. Dacă nu doriți ca aceste date ale dumneavoastră să fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu specific.

7. PARTAJAREA INFORMAȚIILOR CĂTRE TERȚI

Site-urile BRIOTHERMXPS SRL , pot folosi serviciile unor companii de advertising pentru stabilirea țintelor publicitare și susținerea de campanii publicitare și alte mesaje specifice activiății de marketing.

Aceste companii pot colecta date anonime prin intermediul cookie-urilor. În masura în care acest lucru se va întampla, BRIOTHERMXPS SRL se va asigura că toate companiile partenere vor respecta drepturile persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, dumneavoastră aveți, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrearea datelor;
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 3. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul de ștergere;
 5. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu character personal;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
 7. Dreptul la obiect;
 8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare;
 9. Dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Societatea noastră asigură exercitarea unora dintre aceste drepturi prin intermediul prezentului document, pentru exercitarea celorlate drepturi, vă rugăm să vă adresați cu un email la adresa cristi.boacana@brioxps.ro.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina BRIOTHERMXPS SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, BRIOTHERMXPS SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de BRIOTHERMXPS SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Privacy policy

 1. Contacts
 2. Overview
 3. Categories of personal data processed
 4. Purposes and basis of processing
 5. How we protect the  information
 6. Who has access to the information collected from you
 7. Sharing information with third parties
 8. Rights of data subjects
 9. Duration for which we process your data

1. CONTACT DATA

The giasxps website is owned and managed by BRIOTHERMXPS SRL , a Romanian company, which can be contacted in the following ways:

by phone: +40 21.369.57.62

 • address: STR. SOSEAUA DE CENTURA 6, Stefanesti, Ilfov

2. GENERALITIES

The document you are just reading at the moment is, in fact, one of the ways in which we want to show you that the trust you give us is not one-sided, and that we, in our turn, are taking all the necessary measures to  make your visit to our site as enjoyable as possible.

For any questions or concerns regarding the terms used below or any other issues regarding how we understand to keep your data confidential, please contact us at the following address: cristi.boacana@brioxps.ro.

3. The categories of personal data processed

1. Information provided directly by the user

When you subscribe to a service provided by BRIOTHERMXPS SRL, we may ask you what your name is, what your email address is, and we may ask you for other personal information. The more information you provide voluntarily, the better we can customize the information you provide at your next visit.

2. Information from the server traffic report

When you visit a site, you disclose certain information about yourself, such as your IP address, the time of your visit, the place where you entered our sites. BRIOTHERMXPS SRL, like other operators, records this information.

If you are a visitor to our Site, BRIOTHERMXPS SRL will process your personal data that you provide directly in the context of using the Site, such as the data you provide in the contact / questions / section. complaints, to the extent that you contact us in this way.

3. Information obtained through cookies

With the idea of providing a personalized service to our users, BRIOTHERMXPS SRL may use cookies to facilitate the storage and tracking of your preferences.

For example, we may use cookies to identify you and to provide you with information and services based on your preferences that you have expressed in your previous visits.

Third-party online advertising networks may also use cookies to customize your advertising messages to suit your preferences.

A cookie is a small file stored on your computer’s hard drive. The use of cookies helps us to improve our Sites and offer a better and more personalized service, which allows us to:

 • we estimate the size of the audience and the usage patterns;
 • we store information regarding your preferences, which allows us to personalize our websites according to your individual interests;
 • to recognize you when you return to our Sites.

You can refuse to accept cookies by enabling the appropriate setting on your browser. If you select this setting, you may not have access to certain parts of our Sites. If you have not adjusted your browser setting to refuse cookies, your system will continue to accept cookies when you direct your browser to our websites.

You should be aware that some sections of our site will not be able to be viewed normally if you have set your browser to reject cookies.

You should also remember that whenever you voluntarily disclose personal information in the online media, online forums, email program, FTP program, discussion groups, chat services, information disclosed by yours can be easily collected and used by unauthorized persons.

Although we do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of any type of information you provide to us, so that the transmission of information in an inappropriate environment is done at your own risk.

You should also understand that you are solely responsible for maintaining the secrecy of information (passwords, usernames, etc.) related to the accounts you have acquired as a result of using the services offered by us.

Details about the cookie policy can be found here:

4. Purposes and basis of processing

BRIOTHERMXPS SRL uses the information collected from you in several ways, depending on the type of information collected:

– Information provided directly by the user: this information is used only for the purpose of personalizing the services you provide and verifying your identity, in order to execute any contracts between you and our company following your use of the services.

– Information collected from the server traffic report: this type of information helps us identify which sections of our site are sections of interest to users. BRIOTHERMXPS SRL also collects the IP addresses of its users for the safe administration of our computer system and for the purpose of avoiding criminal activities;

– Information collected through cookies: uses cookies to allow you to make the most use of our services and to obtain statistical information that will allow us to improve our services.

– For marketing activities, newsletters, respectively for transmission, by means of distance communication (e-mail, sms) of commercial communications regarding the products and services offered by us, through the Website.

Basis: The processing of your data for this purpose is based on your consent, if you choose to provide it.

Providing your data for this purpose is voluntary. The refusal to provide consent for the processing of your data for this purpose will have no negative consequences for you.

In order to carry out various analyzes, reports on the functioning of the Site, the development of profiles of consumer preferences, mainly, in order to improve the experience offered on the Site.

Theme: The processing of your data for this purpose is based on the legitimate interest of permanently improving the customer experience on the Site. Providing your data for this purpose is voluntary. Refusal to provide data for this purpose will have no negative consequences for you.

5. HOW WE PROTECT THE COLLECTED INFORMATION

The confidentiality and protection of the information collected from you are a priority for us.

BRIOTHERMXPS SRL does not provide the  collected information to third parties without your prior and express consent. Any statistics regarding the traffic of our users, which we will provide to third-party advertising networks or to partner sites, is provided only as a data set and does not include any personally identifiable information about any individual user.

When we receive the information transmitted by you, we guarantee that we will make every effort to ensure their security in our systems, in accordance with the security standards imposed by the applicable legislation in force.

6. WHO HAS ACCESS TO THE INFORMATION COLLECTED FROM YOU

Except as outlined above, BRIOTHERMXPS SRL will not disclose any personally identifiable information about its users to third parties without first receiving the express consent of the users in this regard.

At the same time, however, BRIOTHERMXPS SRL may disclose user identification information when the law expressly provides this or when this is necessary to protect the rights and interests of BRIOTHERMXPS SRL .

In conclusion, when you access the BRIOTHERMXPS SRL sites and are asked to disclose information about you, you will only disclose this information to the BRIOTHERMXPS SRL sites, unless the service or information is provided in partnership with another site or service.

However, whenever such a service is provided in partnership with another site, you will be informed of this, prior to the provision of information from you. In the idea of providing services to the highest standards, it is necessary to share your personal information with the site or the co-partner service. If you do not want your data to be shared, you can do so by not allowing data transfer by not using that specific service.

7. SHARING OF INFORMATION TO THIRD PARTIES

The BRIOTHERMXPS SRL sites can use the services of some advertising companies to set the advertising targets and to support advertising campaigns and other messages specific to the marketing activity.

These companies can collect anonymous data through cookies. To the extent this will happen, BRIOTHERMXPS SRL will ensure that all partner companies will respect the rights of the data subjects.

8. Rights of the data subjects

 1. In accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 on the protection of personal data, you have, as regards the processing of personal data, the following rights:
 2. The right to be informed about data processing;
 3. The right of access to personal data;
 4. The right to rectify personal data;
 5. The right to delete;
 6. The right to restrict the processing of personal data;
 7. The right to the portability of personal data;
 8. Right to object;
 9. Rights related to automated decision making and profiling;
 10. The right to address you with a complaint to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing;

Our company assures the exercise of some of these rights through this document, for the exercise of the other rights, please email us at cristi.boacana@brioxps.ro.

9. Duration for which we process your data

As a matter of principle, we will process your personal data as much as is necessary to achieve the processing purposes mentioned above.

If you are a client, we will process your data for the entire duration of the contractual reports and subsequently according to the legal obligations that fall under the task of BRIOTHERMXPS SRL (eg, in the case of financial-accounting supporting documents for which the retention period provided by law it is 10 years from the end of the financial year during which they were drawn up).

If you withdraw your consent for the processing of data for marketing purposes, BRIOTHERMXPS SRL will cease processing your personal data for this purpose, without affecting the processing carried out by BRIOTHERMXPS SRL based on the consent you have expressed before its withdrawal. .

Briotherm
GIAS XPS
Get in touch for guidance on how to use our products or if you have any questions about our products;
Social Media
Get in touch
We would like to hear any questions you may have, and we are open to communication using our social media channels.
Briotherm
GIAS XPS
Get in touch for guidance on how to use our products or if you have any questions about our products;
International Contacts
Where to find us
https://giasxps.ro/wp-content/uploads/2021/03/GIAS-EUROPA-FOOTER.png
Social Media
Get in touch
We would like to hear any questions you may have, and we are open to communication using our social media channels.

Copyright by GIAS XPS. All rights reserved 2022

Copyright by GIAS XPS. All rights reserved 2022

en_USEnglish