Porównanie XPS - EPS

kwiecień 22, 2021by GiasXPS0
EPSvsXPS

Porównanie XPS - EPS

Jeśli chodzi o produkcję i charakterystykę, XPS i EPS stanowią dwie różne grupy sztywnych materiałów izolacyjnych. Te dwa typy płyt posiadają różne właściwości techniczne.
XPS wyróżnia się niską nasiąkliwością, wysoką wytrzymałością na ściskanie, niską przewodnością ciepła, itd. Porównajmy te parametry, dzięki czemu będziemy mieć pełniejszy obraz właściwości obu materiałów.

1. Opór cieplny (R) i przewodność cieplna (λ)
Opór cieplny (R) i przewodność cieplna (λ) wyznacza się uwzględniając proces starzenia się płyty. W procesie tym wykonuje się przynajmniej dziesięć pomiarów. Proces starzenia się symulowany jest przy pomocy rozszerzających się gazów o niższej przewodności cieplnej od powietrza, które pozostają w ekstrudowanym polistyrenie przez określony czas, w zależności od grubości badanej płyty. Przy pomocy tej techniki można symulować proces starzenia się zachodzący przez 25 lat. W celu ustalenia faktycznych wartości, producent płyty bezpośrednio mierzy opór cieplny i przewodność cieplną, zarówno wewnątrz płyty, jak i na jej powierzchni. Wartość, która określa proces starzenia to λśr., która oznacza średnią przewodność cieplną polistyrenu ekstrudowanego po zakończeniu procesu starzenia.
Norma EN 13164 pomaga precyzyjnie zdefiniować metody pomiaru oporu cieplnego (R) oraz przewodności cieplnej (λ). Norma EN 12667 to norma dotycząca pomiaru cienkich płyt, natomiast EN 12939 dotyczy płyt grubych.
Wartości uzyskane podczas pomiaru są oficjalnie podawane przez producentów polistyrenu i można je znaleźć w ulotkach produktowych, na stronie internetowej producenta, a także na etykiecie wyrobu. Producent podaje na etykiecie z oznaczeniem C obliczeniową wartość (λ) przewodności cieplnej, zgodnie z metodą pomiaru wskazaną w normie EN 13164. Zakres przewodności cieplnej dla płyt XPS wynosi 0,030, 0,040 oraz 0,045 W/mK.
Płyta GIAS Grafit XPS posiada wartość λ równą ≥ 0,030 W/mK.

2. Nasiąkliwość
Woda przenika przez izolację cieplną, prowadząc do powstania szkód w jej strukturze. Powoduje to bezpośrednie uszkodzenie materiału, a także utratę właściwości izolacyjnych, ponieważ woda przewodzi ciepło 25 razy bardziej niż powietrze. Gąbczasta i zamknięto-komórkowa struktura polistyrenu ekstrudowanego sprawia, że wytrzymuje on wpływ wody i wilgotności, dzięki czemu jest niezawodnym rozwiązaniem w zakresie bezpiecznej, wieloletniej izolacji budynku. Woda nie pogarsza jego własności izolacyjnych, a płyty wykonane z tego materiału zapewniają odpowiednią izolacyjność w całym okresie eksploatacji budynku.
Ta cecha stanowi o istotnej przewadze płyt XPS, gdy są one stosowane w miejscach trudno dostępnych. Na przykład na dachu z tarasem, w izolacji dachu odwróconego, płyty XPS, dzięki swej wodoszczelności, stanowią rozwiązanie, które będzie odznaczać się wyjątkowo długim okresem eksploatacji. Płyty XPS stosowane jako zewnętrzny system termoizolacyjny budynku są wodoszczelne i odporne na każde warunki, w tym ciągłe działanie zmian pogodowych i cykli zamrażania-odmrażania, utrzymując swoją wytrzymałość na ściskanie oraz zdolność izolowania przez cały okres eksploatacji budynku.

3. Opór dyfuzyjny pary wodnej (µ) – tzw. oddychanie ścian.
Parametr µ określa opór dyfuzyjny pary wodnej w porównaniu do oporu powietrza i ustala ilość pary, która przechodzi przez określoną powierzchnię w znormalizowanych warunkach czasu, temperatury i wilgotności dla znormalizowanej szerokości badanego materiału.
Parametr ten określa dyfuzję występującą na ścianach budynku, często zwaną oddychaniem ścian i wyznaczany jest dla każdego materiału budowlanego.
Każdy z nich posiada własną wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Wartość tego parametru w materiałach z polistyrenu ekstrudowanego, dzięki ich większej odporności na dyfuzję pary wodnej, jest optymalna dla różnorodnych zastosowań.
Poniżej porównanie wartości parametru µ:

µpowietrze = 1
µwełna mineralna = 1
µEPS = 50-70
µXPS = 50-250
µpapa = 20 000-50 000
µfolia aluminiowa = 1 000 000

Czym jest Sd?
Sd = µ x d
Sd stosuje się w praktyce jako grubość statycznej warstwy powietrza, która posiada tę samą wartość oporu dyfuzyjnego par (µ), co dana grubość materiału budowlanego (d). Jest ona bezpośrednio proporcjonalna do oporu dyfuzyjnego i grubości materiału budowlanego t, wyrażonej w metrach.
Sd = równoważna grubość warstwy powietrza
Poniżej znajduje się porównanie odległości, jaką musi przebyć para wodna w różnych materiałach budowlanych:

Zgodnie z DIN 4108 wartość graniczna Sd dla ściany wynosi Sd = 1500 m

4. Odporność na substancje żrące i rozpuszczalniki
Na potrzeby eksploatacji budynku uwzględnić należy odporność izolacji na działanie różnych substancji chemicznych, z którym się styka, takich jak kleje, farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, produkty na bazie asfaltu, cement, gips, asfalt, sól fizjologiczna, rozpuszczone kwasy, itd. Płyty XPS nie są odporne na żrące działanie palnych substancji na bazie asfaltu, lakierów i rozcieńczalników na bazie rozpuszczalnikowej.

5. Ognioodporność
LPodobnie jak inne materiały organiczne, płyty XPS mogą ulec zapłonowi. O ile nie zastosowano substancji ogniochronnych, XPS jako samodzielny wyrób otrzymał klasę E na podstawie europejskich przepisów w zakresie ochrony pożarowej. Ze względu na to, że płyty XPS nigdy nie są stosowane samodzielnie, co oznacza, że nie są bezpośrednio narażone na płomienie, i są pokryte innymi wyrobami, np. tynkiem, badania w tym zakresie należy prowadzić razem z pokrywającym płytę materiałem.
Reakcję na ogień danego materiału określa jego palność (zdolność do palenia się), czas utrzymywania się płomieni oraz to, czy od materiału oddzielają się płonące cząsteczki. Odporność ogniowa to czas, przez jaki materiał jest w stanie podczas pożaru utrzymać swoją strukturę. Wpływ na nią mają następujące parametry:
- odsetek dodatków niepalnych
- palność rozszerzającego się gazu
- badana próbka (szerokość)
- gęstość materiału

Płyty GIAS Grafit XPS to wyroby klasy E, co oznacza, że polistyren będzie palił się, jeśli zostanie poddany działaniu ognia. Jeśli zostanie usunięte źródło ognia, ogień na płycie XPS zgaśnie.

6. Właściwości mechaniczne
Jedną z najcenniejszych właściwości płyt z polistyrenu ekstrudowanego jest ich wysoka odporność mechaniczna w zakresie obciążeń krótko- i długoterminowych. W warunkach obciążenia, ten materiał termoizolacyjny o wysokiej wytrzymałości na ściskanie nieznacznie zmniejsza swoją szerokość, utrzymując na tym samym poziomie parametry i cechy w zakresie izolacji termicznej. Opór cieplny materiału jest wprost proporcjonalny do jego szerokości: R = d / λ.
Polistyren ekstrudowany należy do materiałów o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. W ramach współczynnika bezpieczeństwa można założyć obciążenia na poziomie 10% deformacji podstawowego kształtu materiału.
Występuje bezpośrednia relacja proporcjonalności między gęstością materiału XPS a jedną z jego podstawowych charakterystyk – wytrzymałością na ściskanie/rozciąganie. Wraz ze wzrostem gęstości materiału wzrasta jego wytrzymałość. Płyty grafitowe GIAS XPS posiadają minimalną gęstość na poziomie 32 kg/m3, o 20% większą niż podobne wyroby.

Zależność wytrzymałości na ściskanie od gęstości materiału

Tabel comparatie XPS vs EPS

 

Zależność wytrzymałości na rozciąganie od gęstości materiału

 

COMPARATIE XPS-EPX tabel comparativ densitate si intindere

 

Metoda badania opisana jest w normie EN 1606, gdzie podano, że maksymalne akceptowane wydłużenie wynosi 2%.

7. Stabilność wymiarów
Gąbczasty materiał XPS ma trójwymiarową strukturę komórkową, która ma charakter wyważony, nie przepuszcza powietrza i jest jednorodna.

GiasXPS

Leave a Reply

Briotherm
GIAS XPS
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z naszych produktów lub jeśli masz jakiekolwiek pytania na ich temat;
Dane kontaktowe międzynarodowe
Gdzie możesz nas znaleźć?
Media społecznościowe
Skontaktuj się z nami
Jesteśmy otwarci na wszystkie Twoje pytania i jesteśmy otwarci na komunikację z Tobą za pośrednictwem kanałów społecznościowych.
Briotherm
GIAS XPS
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z naszych produktów lub jeśli masz jakiekolwiek pytania na ich temat;
Dane kontaktowe międzynarodowe
Gdzie możesz nas znaleźć?
https://giasxps.ro/wp-content/uploads/2021/03/GIAS-EUROPA-FOOTER.png
Media społecznościowe
Skontaktuj się z nami
Jesteśmy otwarci na wszystkie Twoje pytania i jesteśmy otwarci na komunikację z Tobą za pośrednictwem kanałów społecznościowych.
pl_PLPolish