XPS - EPS összehasonlítás

április 22, 2021by GiasXPS0
EPSvsXPS

XPS - EPS összehasonlítás

Az extrudált, habosított polisztirol (XPS) és az habosított polisztirol (EPS), az előállítási folyamat és leginkább a termék teljesítménye vonatkozásában két külön, merev terméket képvisel a hőszigetelő anyagot illetően. A két típusú habosított lap különböző műszaki jellemzőkkel bír.
Az XPS extrudált polisztirol a következő alapvető jellemzőkkel rendelkezik: alacsony vízfelvétel, magas nyomószilárdság, hővezetési tényező alacsony értéke stb. De, vegyük sorra ezeket, a teljesítmény jobb megértése érdekében.

1. Hőellenállás (R) és hővezetési tényező (λ)
A hőellenállás (R) és hővezetési tényező (λ) megállapítása az öregedési folyamat figyelembevételével történik, ezért minimum tíz elvégzése szükséges. Az öregítési eljárás a levegő hővezetési tényezőjénél kisebb értékű expandáló gáz segítségével valósul meg, amely a habos XPS anyagában marad különböző időtartam alatt a vizsgált extrudált polisztirol lap vastagságának függvényében. Így, 25 éves öregedés szimulálható az XPS félgyártott termékek esetén. A nyilatkozott értékek megállapítása érdekében a gyártó közvetlen belső és külső méréseket végez. Az öregítés megfelelő értéke átlagosλ-ként kerül kifejezésre, amely az átlagos hővezetési tényezőt képviseli az extrudált polisztirol esetén öregítés után.
A hőellenállást (R) és hővezetési tényezőt (λ) meghatározó eljárásokat szabályozó szabvány az SR EN 13164 szabvány, az extrudált polisztirol lapokra alkalmazott eljárásokra és mérésekre vonatkozó szabvány pedig az SR EN 12667 szabvány a lapok kis vastagsága esetén, nagyobb vastagságú lapok esetén pedig az SR EN 12939.
Az értékeket a polisztirol gyártók nyilatkozzák és a honlapokon közzétett és a termék csomagolásán feltüntetett műszaki lapok tartalmazzák. A gyártó a CE címkén az SR EN 13164 szabványban meghatározott módszer szerint kiszámított hővezetési tényező értékét tünteti fel (λ). Az XPS lapok hővezetési tényezője a 0,030, 0,040 és 0,045 W/mK közötti értékcsoportban található.
A GIAS Grafit XPS λ értéke? λ ≥ 0,030.

2. Vízfelvétel
Amennyiben a víz a hőszigeteléshez használt anyag szerkezetébe hatol, ez az illető anyag károsodásához és a hőszigetelési képesség csökkentéséhez vezet. A víz hővezető képessége 25-ször meghaladja a levegőjét. Az extrudált polisztirol habos anyaga, cellás szerkezetének köszönhetően víz- és nedvességálló, biztonságos és hosszú élettartamú megoldást biztosítva így az épületek szigeteléséhez. A hőszigetelési képességet a víz nem befolyásolja, az anyag megfelelő hőszigetelést biztosít az épület teljes élettartama alatt.
Az XPS lapok e jellemzőjének köszönhetően fontos, előnyös megoldást jelent bizonyos részletes felhasználás esetén. Például, lapostetők, fordított lapostetők esetén az illető lapok, a vízszigetelési tulajdonságoknak köszönhetően hosszú élettartamú megoldást biztosítanak. Ugyanakkor, az épület falainak külső bevonása esetén, mivel az XPS polisztirol víztaszító akkor is, ha állandó kedvezőtlen időjárási hatásoknak van kitéve és fagyás-olvadás ciklusoknak ellenálló, az épület teljes élettartama alatt megőrzi ellenállását, a hőszigetelési képesség pedig időben nem csökken.

3. Vízgőz áteresztőképesség (µ) – az úgynevezett légzési képesség
A vízgőz áteresztő ellenállás, a µ paraméter a vízgőz áteresztő ellenállást jelenti a levegő áteresztő ellenálláshoz képest egy bizonyos felületen, egy adott időben, bizonyos hőmérsékleti és nedvességi feltételek mellett, agy bizonyos, vizsgált anyagvastagság esetén.
Az épületek falain megjelenő diffúzió, azaz más néven az épület légzése, µ paraméterben fejezendő ki minden építőanyag esetén. Így, minden anyag bizonyos vízgőz áteresztő képességgel rendelkezik.
Az extrudált polisztirol alapú anyagok, a vízgőz áteresztő magas ellenállású µ paraméternek köszönhetően optimálisak különböző felhasználásra.
A továbbiakban a µ paraméter összehasonlító értékeit mutatjuk be:

µlevegő = 1
µásványgyapot = 1
µEPS = 50-70
µXPS = 50-250
µBitumen membrán = 20 000 – 50 000
µAlumínium fólia = 1 000 000

Mit jelent az Sd paraméter?
Sd = µ x d
A vízgőz által megtett út hossza. Az Sd paraméter a vízgőz áteresztési ellenállással (µ) és az anyagvastagsággal (d) egyenesen arányos.
Sd = ekvivalens levegőréteg vastagsága
Alább, például, a vízgőz által megtett út hossza különböző építőanyag esetén:

A DIN 4108 szabvány szerint a fal légzésének határértéke Sd = 1500

4. Vegyszer- és oldószer ellenállás
Használat közben a hőszigetelő anyagok ellenállását is szükséges figyelembe venni különféle vegyszerek ellen, mivel az illető anyagok a következőkkel érintkezhetnek: ragasztóanyagok, festékek, oldószerek, elválasztószerek, bitumen alapú termékek, beton stb. Az XPS lapok a különféle, építkezési anyagokban levő alkotóelemek hatásának ellenállnak, mint például: mész, cement, gipsz, bitumen, fiziológiás sóoldat, oldott sav stb. Ennek ellenére a következőre nem ellenálló: éghető és bitumen alapú anyagok, lakkok vagy oldószerek.

5. Viselkedés tűz esetén
Ugyanúgy, min a többi szerves anyagok esetén, az XPS is éghet. Amennyiben lánggátló anyagok nem kerülnek felhasználásra, az XPS, mint egyedülálló anyag vizsgálatakor E besorolást kap az európai tűzvédelmi osztályozás szerint. Mivel az XPS termék szinte soha nem használandó önmagában, illetve közvetlenül lángnak nincs kitéve, hanem vakolattal vagy egyéb termékkel takart, a tűzállóság vizsgálatát ésszerű az illető takaróanyaggal együtt végezni.
Egy anyag tűzreakcióját az anyag éghetősége határozza meg (ha éghető anyag vagy nem), a láng tartóssága, és ha az anyag izzó cseppeket szór maga köré. A tűzállóság azt az időt jelenti, amely alatt az illető anyag a tűz ellen megtartja szerkezetét. A tűzállóságot a következő paraméterek befolyásolják:
- tűz késleltetési adalékanyag hányada
- expandáló gáz gyúlékonysága
- a vizsgált vizsgálati anyag (vastagság)
- a termék

A GIAS Grafit XPS hőszigetelő lapok az E tűzvédelmi osztályba sorolhatók, ami az jelenti, hogy, amennyiben az XPS extrudált polisztirol lánggal érintkezik, folyamatosan égni fog. Amennyiben a tűzforrástól eltávolodik, a tűz elalszik

6. Mechanikai tulajdonságok
Az XPS extrudált polisztirol habos anyag egy másik felsőfokú jellemzője a magas mechanikai ellenállás rövid- és hosszútávú terhelés esetén. A magas mechanikai ellenállással rendelkező hőszigetelő anyag nagyon kis mértékben módosítja vastagságát terhelés esetén, így a hőszigetelő képesség relatív értéke nem változik, az anyag a tulajdonságait és hőszigetelési képességét megtartja. A hőellenállás az R = d / λ vastagsággal egyenesen arányos.
Az extrudált polisztirol az egyik, legnagyobb mechanikai terhelésnek ellenálló habos anyag. Biztonsági intézkedésként 10%-os anyag deformálását jelentő terhelés vehető figyelembe.
Az XPS anyag sűrűsége és az egyik legfontosabb jellemzője, azaz a szakító/nyúlószilárdság között közvetlen kapcsolat létezik. A sűrűség növelésével együtt az anyag szakító/nyúlószilárdsága is növekszik. Az XPS GIAS Grafit polisztirol minimális sűrűsége 32 kg/m3, szinte 20%-kal nagyobb mint bármely más hasonló termékhez viszonyítva.

A sűrűség és szakítószilárdság közötti összefüggés

Tabel comparatie XPS vs EPS

 

A sűrűség és nyúlószilárdság közötti összefüggés.

 

COMPARATIE XPS-EPX tabel comparativ densitate si intindere

 

A vizsgálati és számítási módszert az SR EN 1606 szabvány szabályozza. Az SR EN 1606 szerint, maximum 2%-os nyújthatóság megengedett.

7. Méretstabilitás
A hőszigetelő anyagok, természetüktől fogva komoly hőmérsékletingadozásnak vannak kitéve. A polisztirol lap két oldala között magas hőmérsékleteltérések tapasztalhatók; ugyanakkor, a lapok gyors hőmérsékletingadozásnak vannak kitéve a nappal - éjszaka ciklusok miatt. Ebből a szempontból, a méretstabilitás a hőszigetelő anyagok használata során a megfelelő magatartást befolyásoló legfontosabb tényező. Az XPS extrudált polisztirol habos anyag esetén feltehető, hogy kiegyensúlyozott, vízzáró és egységes cellás szerkezettel rendelkezik.

GiasXPS

Szólj hozzá

Briotherm
GIAS XPS
Vegye fel velünk a kapcsolatot a termékeinkről szóló felhasználási utasításokra vonatkozóan, vagy ha ezekről kérdése lenne;
Közösségi média
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Minden kérdésére válaszolunk és a közösségi csatornákon is beszélhetünk.
Briotherm
GIAS XPS
Vegye fel velünk a kapcsolatot a termékeinkről szóló felhasználási utasításokra vonatkozóan, vagy ha ezekről kérdése lenne;
Nemzetközi hozzáférés
Hol vagyunk?
https://giasxps.ro/wp-content/uploads/2021/03/GIAS-EUROPA-FOOTER.png
Közösségi média
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Minden kérdésére válaszolunk és a közösségi csatornákon is beszélhetünk.
hu_HUHungarian