Сравнение XPS - EPS

април 22, 2021by GiasXPS0
EPSvsXPS

Сравнение XPS - EPS

Екструдираният пенополистирен (XPS) и пенополистирена (EPS), по отношение на производствения процес и особено на експлоатационните качества на продукта, представляват две различни групи от твърди материали, използвани за топлоизолация. Панелите с пореста структура на двата вида имат различни технически характеристики.
Екструдираният полистирен XPS се отличава със следните основни характеристики: много ниска водопоглъщаемост, висока якост на натиск, по-ниска стойност на топлопроводимост, и т.н. Но да ги разгледаме стъпка по стъпка, за да разберем по-добре свойствата им.

1. Термично съпротивление (R) и топлопроводимост (λ)
Термичното съпротивление (R) и топлопроводимост (λ) се определят като се има предвид процеса на стареене, за което се правят минимум общо десет теста. Операцията по стареене се извършва с помощта на газове за експандиране, с топлопроводимост, по-малка от тази на въздуха, и които остават вътре в пеноматериала XPS, за различни периоди от време, в зависимост от дебелината на тествания панел от екструдиран полистирен. По този начин, тя симулира стареене от 25 години за полуфабрикатите XPS. За определяне на декларираните стойности производителят извършва преки вътрешни и външни измервания. Съответната стойност на стареене се символизира чрез средното λ (λср.), което представлява средната стойност на топлопроводимост на екструдирания пенополистирол след стареене.
Стандартите, които регулират, начините за дефиниране на термичната устойчивост (R) и топлопроводимост (λ) са SR EN 13164, а процедурите, прилагани при панелите от екструдирания полистирол и измерванията се извършват в съответствие със SR EN 12667 за намалена дебелина на панелите, а за дебелите полуфабрикати - SR EN 12939.
Тези стойности трябва да бъдат декларирани от производителите на полистирен и отразени в техническите брошури на интернет страниците им, както и на опаковките на продуктите. Производителят ще посочи на CE етикета стойността за топлопроводимостта (λ), изчислена по метод, упоменат в SR EN 13164. Топлопроводимостта за плочите XPS е в групата стойности 0.030, 0.040 и 0.045 W/mK.
Стойностите λ на GIAS Grafit XPS са λ ≥ 0.030.

2. Абсорбция на вода
Ако водата проникне в структурата на материала, използван за топлоизолация, това води до повреждането на съответния материал, както и до по-ниска топлинна изолация. Водата е 25 пъти по-добър проводник на топлина от въздуха. Екструдираният пенополистирол, благодарение на клетъчната структура е устойчив на вода и влага, като по този начин представлява решение за сигурна и дълготрайна изолация на сгради. Термоизолационните качества не се засягат от водата, материалът осигурява подходяща изолация за целия живот на сградата.
Благодарение на тази характеристика на XPS-панелите, те представляват важно предимство в някои конкретни приложения. Например, при покриви от вида тераса, при системите от вида обратни тераси, съответните плочи, благодарение на хидроизолационните си качества, представляват решение за по-дълъг живот. Също така при саниране от външната страна на стените на сградите, защото екструдираният полистирол XPS не абсорбира вода, дори ако е подложен постоянно на неблагоприятни атмосферни условия, като също така е устойчив на циклите замръзване-размразяване, запазва устойчивостта си през целия живот на сградата, а топлоизолацията не се влошава с течение на времето.

3. Паропропускливост (μ) - т.нар способност за „дишане”
Съпротивлението срещу дифузията на водни пари, параметъра μ ("мю"-стойност), определя съпротивлението срещу преминаването на водни пари в сравнение с съпротивлението при преминаване на въздуха, и се определя от количеството водни пари, преминаващи през единица площ за единица време при определени условия на температурата и влажността за определена стандартна дебелина на тествания материал.
Дифузията, която се осъществява в стените на сградите, или по-просто, способността да стената да „диша”, се определя от параметъра μ за всеки строителен материал.
По този начин, всеки материал има определен коефициент на дифузия на водни пари. Материалите на базата на екструдирания полистирол, поради високото съпротивление срещу дифузия на водна пара, имат стойност на параметъра μ, която е оптимална за различни цели
По-долу са представени сравнителните стойности на параметъра μ:

µ на въздуха = 1
µ на минералната вата = 1
µEPS = 50-70
µXPS = 50-250
µ на битумните мембрани = 20 000 – 50 000
µ на алуминиевото фолио =A 1 000 000

Какво представлява параметъра Sd?
Sd = µ x d
Представлява дължината на пътя, който трябва да изминат воднате пари. Параметърът Sd е пряко пропорционален на съпротивлението срещу дифузията (разпространението) на водните пари (μ) и на дебелината на материала (d).
Sd = дебелината, еквивалентна на един въздушен слой
По-долу са изброени примерните разстояния, които трябва да премине водната пара при различните строителни материали:

Според стандарта DIN 4108, границата за невъзможността стената да „диша” е Sd = 1500

4. Устойчивост срещу химикали и разтворители
По време на работа, трябва да се вземе предвид устойчивостта на термоизолационните материали спрямо различните химични вещества, тъй като тези материали влизат в контакт с лепила, бои, разтворители, сепаратори, продукти на битумна основа, бетон и т.н. XPS-панелите са устойчиви на действието на компонентите на различни строителни материали, като вар, цимент, гипс, битум, физиологичен разтвор, разредена киселина и т.н. За сметка на това, не са устойчиви на: горими вещества и на веществата на битумна основа, лакове, или разредители на основата на разтворители.

5. Поведение в случай на пожар
Подобно на всички други органични материали и XPS може да гори. Ако не се използват вещества, които забавят разпространението на огъня, XPS, когато се изпитва като самостоятелен продукт, се вписва в клас Е в съответствие с европейските норми за класификация за пожарите. Понеже XPS продукта никога не се използва като такъв, т.е. не е пряко изложен на пламък, и на свой ред е покрит с гипс или други продукти, тестването му срещу огън има смисъл да се прави заедно със съответния материал, който го покрива.
Реакцията на един материал на огън се определя от запалимостта на материала (ако материала е запалим), степента на устойчивост на огън, и дали материала разпространява или не нажежени капки. Пожароустойчивостта представлява времето, през което съответния материал може да запази структурата си стабилна срещу пожар. Пожароустойчивостта се влияе от параметрите по-долу:
- процентът на добавки, имащи роля за забавяне на разпространението на огъня
- запалимостта на газа за експандиране
- пробата за анализ (дебелината)
- плътността на продукта

Термоизолационните плоскости GIAS Grafit XPS са от клас E на пожар, което означава, че ако екструдирания полистирол XPS е в контакт с източник на огън, той продължава да гори. Ако източникът на запалване се отстрани, огънят изгасва.

6. Механични характеристики
Друга особеност на материала от тип екструдиран пенополистирол XPS е тази, че той има висока механична устойчивост на натоварване както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Изолационен материал, който показва висока якост на натиск, ще намали много малко дебелината си в случай на тежест и по този начин няма да се промени изчислението по отношение на топлоизолацията, като материала запазва характеристиките и изолационните си качества. Термичното съпротивление е право пропорционално на дебелината R = d / λ
Екструдирания пенополистирол е сред материалите с най-висока устойчивост на натиск. Като предпазна мярка, при изчисленията могат да се вземат предвид натоварвания, съответстващи на 10% деформация на основния материал.
натоварвания, съответстващи на 10% деформация на основния материал. Съществува пряка пропорционална връзка между плътността на материала XPS и една от неговите важни характеристики, а именно якост на натиск / опън. Колкото повече расте плътността, толкова повече расте и якостта на натиск / опън. Полистиролът GIAS Grafit XPS има минимална плътност 32 кг/м3, с приблизително 20% по-голяма от всеки друг подобен вид продукт.

Връзка между плътност и якост на натиск

Tabel comparatie XPS vs EPS

 

Връзка между плътност и якост на опън

 

COMPARATIE XPS-EPX tabel comparativ densitate si intindere

 

Методът за изпитване и изчисление е регламентиран в SR EN 1606. Според SR EN 1606 позволеният опън е максимум до 2%.

7. Стабилност на размерите
Термоизолационните материали, по своя характер, ще бъдат предмет на сериозни температурни промени. Между двете страни на полистиреновите панели ще има големи температурни разлики; Също така, панелите ще бъдат предмет на резки температурни промени, дължащи се на цикъла ден - нощ. От тази гледна точка, стабилността на размерите е най-важната характеристика, която влияе на адекватното поведение по време на експлоатация на изолационните материали. Екструдираният пенополистирол XPS се предполага, че има триизмерна клетъчна структура и триизмерно, балансирано, стегнато, еднородно подреждане.

GiasXPS

Leave a Reply

Briotherm
GIAS XPS
Свържете се с нас, за да предоставим насоки как да използвате нашите продукти или ако имате въпроси относно тях.
Международни контакти
Къде можете да ни намерите?
Социална медия
Свържи се с нас
Ние сме възприемчиви към всички ваши въпроси и сме отворени за комуникация с вас в социалните медии.
Briotherm
GIAS XPS
Свържете се с нас, за да предоставим насоки как да използвате нашите продукти или ако имате въпроси относно тях.
Международни контакти
Къде можете да ни намерите?
https://giasxps.ro/wp-content/uploads/2021/03/GIAS-EUROPA-FOOTER.png
Социална медия
Свържи се с нас
Ние сме възприемчиви към всички ваши въпроси и сме отворени за комуникация с вас в социалните медии.
bg_BGBulgarian